Obec Bottovo
ObecBottovo

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 12. 2020

Zmluva o dielo

92/20

21 105,22 EUR dvadsaťjedentisícstopäťeurpäťdesiatdvacentov

STAVART s.r.o.,

Obec Bottovo

7. 9. 2021

Zmluva o dielo

95/2021

24 911,86 EUR dvadsaťštyritisícdeväťstojedenásťeurosemdesiatšesťeur

STAVART s.r.o.,

Obec Bottovo

11. 12. 2019

Zmluva o poskytnutí služby

761901

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota

Obec Bottovo

31. 12. 2020

Dodatok k zmluve č.761901

1

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota

Obec Bottovo

31. 12. 2021

Dodatok k zmluve č.761901

2

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota

Obec Bottovo

7. 1. 2022

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

142/2022

Neuvedené

NOWAS s.r.o.

Obec Bottovo

15. 7. 2022

Dodatok ku zmluve 761901

3

Neuvedené

Obec Bottovo

Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota

1. 10. 2018

Zmluva o dielo

2018

3 469,62 EUR

Bořutmont s.r.o.

Obec Bottovo

23. 8. 2019

Zmluva o reklamnej činnosti

1/2019

2 100,00 EUR

Roľnícka spoločnosť a.s.

Obec Bottovo

28. 4. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o užívaní priľahlých komunikácii a plôch

2020

430,00 EUR štyristotridsať

LSE-Life Star Emergency, s.r.ol

Obec Bottovo

30. 12. 2022

Zmluva o reklamnej činnosti

2/2022

4 700,00 EUR

Roľnícka spoločnosť a.s.

Obec Bottovo

30. 12. 2022

D O H O D A č. 22/31/012/105

22/31/012/105

Neuvedené

ÚPSVaR

Obec Bottovo

30. 6. 2023

Zmluva o výpožičke podperných bodov

Z-D-2023

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 01 Žilina

Obec Bottovo

24. 10. 2023

Zmluva o reklamnej činnosti

3/2023

4 200,00 EUR

Roľnícka spoločnosť a.s.

Obec Bottovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.