Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.12.2020

Zmluva o dielo

92/20

21 105,22 EUR dvadsaťjedentisícstopäťeurpäťdesiatdvacentov

STAVART s.r.o.,

Obec Bottovo

07.09.2021

Zmluva o dielo

95/2021

24 911,86 EUR dvadsaťštyritisícdeväťstojedenásťeurosemdesiatšesťeur

STAVART s.r.o.,

Obec Bottovo

11.12.2019

Zmluva o poskytnutí služby

761901

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Bottovo

31.12.2020

Dodatok k zmluve č.761901

1

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Bottovo

31.12.2021

Dodatok k zmluve č.761901

2

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Bottovo

07.01.2022

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

142/2022

Neuvedené

NOWAS s.r.o.

Obec Bottovo

15.07.2022

Dodatok ku zmluve 761901

3

Neuvedené

Obec Bottovo

Brantner Gemer s.r.o.

01.10.2018

Zmluva o dielo

2018

3 469,62 EUR

Bořutmont s.r.o.

Obec Bottovo

23.08.2019

Zmluva o reklamnej činnosti

1/2019

2 100,00 EUR

Roľnícka spoločnosť a.s.

Obec Bottovo

28.04.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o užívaní priľahlých komunikácii a plôch

2020

430,00 EUR štyristotridsať

LSE-Life Star Emergency, s.r.ol

Obec Bottovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1