Navigácia

Obsah


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh VZN 1-2020 o určení názvu ulíc 12.10.2020 28.10.2020
Príloha 1 k VZN 1-2020 12.10.2020 28.10.2020
Príloha 2 k VZN 1-2020 12.10.2020 28.10.2020
Návrh VZN 2-2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene 12.10.2020 28.10.2020
Návrh VZN 3-2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 12.10.2020 28.10.2020
Návrh VZN 4-2020 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda 12.10.2020 28.10.2020
Návrh VZN 5-2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 12.10.2020 28.10.2020
30. 01.10.20 Uznesenie vlády SR č.587 01.10.2020 31.12.2020
Výzva OÚ RS 27.05.2020 31.12.2020
26. 20.05.20 Opatrenie OLP-4083-2020prevadzky 20.05.2020 31.12.2020
25. 20.05.20 Opatrenie OLP-4085-2020 hromadne_podujatia 20.05.2020 31.12.2020
24. 20.05.20 COVID-19-opatrenia 20.05.2020 31.12.2020
23. 07.04.20 Uznesenie vlády SR č.207 07.04.2020 31.12.2020
22. 31.03.20 Usmernenie hlavného hygienika SR 31.03.2020 31.12.2020
21. 30.03.20 Opatrenie OLP-2778-2020 30.03.2020 31.12.2020
20. 30.03.20 Opatrenie OLP-2777-2020 30.03.2020 31.12.2020
17. 24.03.20 Opatrenie OLP-2732-2020 24.03.2020 31.12.2020
18. 24.03.20 Opatrenie OLP-2775-2020 24.03.2020 31.12.2020
19. 24.03.20 Opatrenie OLP-2733-2020 24.03.2020 31.12.2020
15. 18.03.20 Usmernenie hlavného hygienika SR 18.03.2020 31.12.2020
16. 18.03.20 Opatrenie OLP-2640-2020 18.03.2020 31.12.2020
14. 16.03.20 Opatrenie OLP-2596-2020 16.03.2020 31.12.2020
13. 15.03.20 Opatrenie OLP-2595-2020 15.03.2020 31.12.2020
12. 13.03.20 Manuál - volania občanov - koronavírus - KS IZS, OS zložiek 13.03.2020 31.12.2020
6. Koronavirus odporucania1 12.03.2020 31.12.2020
7. Koronavirus odporucania2 12.03.2020 31.12.2020
8. Koronavirus_odporucania3 12.03.2020 31.12.2020
9. Koronavirus_odporucania EN 12.03.2020 31.12.2020
10. 12.03.20 Rozhodnutie OLP-2567-2020 ZRUŠENÉ18.03.20 12.03.2020 31.12.2020
11. 12.03.20 Opatrenie OLP-2576-2020 12.03.2020 31.12.2020
5. 11.03.20 Uznesenie vlády SR č.111 11.03.2020 31.12.2020
1. 09.03.20 Rozhodnutie OLP-2405-84443 09.03.2020 31.12.2020
2. 09.03.20 Rozhodnutie SHHSRVSU-2448-2020 09.03.2020 31.12.2020
3. 09.03.20 Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 09.03.2020 31.12.2020
4. 09.03.20 Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020 09.03.2020 31.12.2020