Navigácia

Obsah


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka OZ 27.05.22 23.05.2022 28.05.2022
PHSR Bottovo 16.12.2021 31.12.2022
VZN1-2021 o miestn. daniach a miestn. poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2021 01.01.2022